ปรับพื้นฐานภาษาจีน เรียนรู้ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่าหนึ่งพันคำ ไวยากรณ์ภาษาจีน

PRIVATE

Course Access

6 months

Units and Quizes

42

Total Video Time

11 hours, 46 minutes

Enrolled Students

6

Course Description

ปรับพื้นฐานภาษาจีน เรียนรู้ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่าหนึ่งพันคำ ไวยากรณ์ภาษาจีน

Course Curriculum

 • Chinese Starters บทที่ 1 FREE 00:15:00
 • การออกเสียงถาษาจีน
 • Chinese Starters บทที่ 2 00:28:00
 • Chinese Lesson 2 Quiz 1 00:20:00
 • Chinese Lesson 2 Quiz 2 00:20:00
 • Chinese Lesson 2 Quiz 3 00:20:00
 • Chinese Starters บทที่ 3 00:00:00
 • Chinese Lesson 3 Quiz 1 00:20:00
 • Chinese Lesson 3 Quiz 2 00:20:00
 • Chinese Starters บทที่ 4 00:20:00
 • Chinese Lesson 4 Quiz 1 00:20:00
 • Chinese Lesson 4 Quiz 2 00:20:00
 • Chinese Starters บทที่ 5 00:12:00
 • Chinese Lesson 5 Quiz 1 00:20:00
 • Chinese Lesson 5 Quiz 2 00:20:00
 • Chinese Starters บทที่ 6 00:10:00
 • Chinese Lesson 6 Quiz 1 00:20:00
 • Chinese Lesson 6 Quiz 2 00:15:00
 • Chinese Starters บทที่ 7 00:14:00
 • Chinese Lesson 7 Quiz 1 00:20:00
 • Chinese Lesson 7 Quiz 2 00:20:00
 • Chinese Starters บทที่ 8 00:19:00
 • Chinese Lesson 8 Quiz 1 00:20:00
 • Chinese Lesson 8 Quiz 2 00:20:00
 • Chinese Starters บทที่ 9 00:15:00
 • Chinese Lesson 9 Quiz 1 00:20:00
 • Chinese Lesson 9 Quiz 2 00:20:00
 • Chinese Starters บทที่ 10 00:13:00
 • Chinese Lesson 10 Quiz 1 00:20:00
 • Chinese Lesson 10 Quiz 2 00:20:00
 • Chinese Starters บทที่ 11 00:13:00
 • Chinese Lesson 11 Quiz 2 00:20:00
 • Chinese Lesson 11 Quiz 1 00:20:00
 • Chinese Starters บทที่ 12 00:14:00
 • Chinese Lesson 12 Quiz 1 00:15:00
 • Chinese Lesson 12 Quiz 2 00:15:00
 • Chinese Starters บทที่ 13 00:11:00
 • Chinese Lesson 13 Quiz 1 00:25:00
 • Chinese Starters บทที่ 14 00:17:00
 • Chinese Lesson 14 Quiz 1 00:15:00
 • Chinese Starters บทที่ 15 00:12:00
 • Chinese Starters บทที่ 16 00:05:00
 • Chinese Starters บทที่ 17 00:03:00
Profile Photo
Xi En Liu
6

Students

About instructor

More courses by instructor

© TALKNATIV. ALL RIGHTS RESERVED.
X