คอร์สภาษาอังกฤษที่จะสอนคำศัพท์และประโยคในชีวิตประจำวันให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองกับลูก ประกอบไปด้วย: การพูดคุยในชีวิตประจำวัน คำศัพท์สิ่งรอบตัวตั้งแต่แบาะ การเล่นกับลูก การทำกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การอบรม สั่งสอน และเทคนิคการใช้ภาษาในเชิงจิตวิทยาเด็ก สอนโดยครูสุกัญญา ชานที่มีประสบการณ์การสอนเด็กที่โรงเรียนประถมในสหรัฐอเมริกาและมีลูกที่เป็นเด็กสองภาษา

COMING SOON

Course Access

10 months

Units and Quizes

0

Total Video Time

Enrolled Students

0

Course Description

คอร์สภาษาอังกฤษที่จะสอนคำศัพท์และประโยคในชีวิตประจำวันให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองกับลูก ประกอบไปด้วย:
  • การพูดคุยในชีวิตประจำวัน
  • คำศัพท์สิ่งรอบตัวตั้งแต่แบาะ
  • การเล่นกับลูก
  • การทำกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • การอบรม สั่งสอน และเทคนิคการใช้ภาษาในเชิงจิตวิทยาเด็ก
สอนโดยครูสุกัญญา ชานที่มีประสบการณ์การสอนเด็กที่โรงเรียนประถมในสหรัฐอเมริกาและมีลูกที่เป็นเด็กสองภาษา

Course Curriculum

Profile Photo
Admin
0

Students

About instructor

TalkNaiv Team Education: US University graduates

More courses by instructor

© TALKNATIV. ALL RIGHTS RESERVED.
X