คอร์สปัดฝุ่นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่หรือเด็กที่ต้องการทบทวนภาษาอังกฤษตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงการสื่อสารง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

COMING SOON

Course Access

Unlimited Duration

Units and Quizes

40

Total Video Time

8 hours, 10 minutes

Enrolled Students

1

Course Description

คอร์สปัดฝุ่นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่หรือเด็กที่ต้องการทบทวนภาษาอังกฤษตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงการสื่อสารง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

Course Curriculum

  • English Reborn EP 1: A-Z FREE 00:18:00
  • ทบทวนการออกเสียงใหม่ตั้งแต่ A-Z
  • English Reborn Quiz 1 00:15:00
  • English Reborn EP 2 00:10:00
  • สรรพนาม
  • English Reborn Quiz 2 00:15:00
  • English Reborn EP 3: Greetings and Goodbyes 00:10:00
  • คำทักทายและบอกลา
  • English Reborn Quiz 3 00:15:00
  • English Reborn EP 4: Introducing yourself 00:12:00
  • วิธีแนะนำตัว
  • English Reborn Quiz 4 00:15:00
  • English Reborn EP 5: Numbers 00:16:00
  • มาฝึกนับเลขกันครับ
  • English Reborn Quiz 5 00:15:00
  • English Reborn EP 6: Days, Months, Year 00:00:00
  • เรียนรู้เกี่ยวกับวัน เดือน ปี
  • English Reborn Quiz 6 00:15:00
  • English Reborn EP 7: Telling time 00:00:00
  • วิธีบอกเวลา
  • English Reborn Quiz 7 00:15:00
  • English Reborn EP 8: Verbs 00:00:00
  • คำกริยาที่ใช้ทั่วไป
  • English Reborn Quiz 8 00:15:00
  • English Reborn EP 9: Places and Directions 00:00:00
  • บอกทางและสถานที่
  • English Reborn Quiz 9 00:15:00
  • English Reborn EP 10: Daily routine 00:07:00
  • อธิบายสิ่งที่ทำในชีวิตประจำวัน
  • English Reborn Quiz 10 00:15:00
  • English Reborn EP 11: Feelings and emotions 00:08:00
  • บทนี้จะพูดเกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆ
  • English Reborn Quiz 11 00:15:00
  • English Reborn EP 12: Travel 00:07:00
  • ภาษาอังกฤษเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ
  • English Reborn Quiz 12 00:15:00
  • English Reborn EP 13: Work 00:17:00
  • มาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับงานอาชีพกันครับ
  • English Reborn Quiz 13 00:15:00
  • English Reborn EP 14: Food 00:16:00
  • เมื่อต้องพูดเกี่ยวกับอาหาร
  • English Reborn Quiz 14 00:15:00
  • English Reborn EP 15: Family 00:09:00
  • ครอบครัว
  • English Reborn Quiz 15 00:15:00
  • English Reborn EP 16: Appearance 00:12:00
  • อธิบายถึงรูปร่างหน้าตา
  • English Reborn Quiz 16 00:15:00
  • English Reborn EP 17: Being polite 00:11:00
  • ภาษาสุภาพ
  • English Reborn Quiz 17 00:15:00
  • English Reborn EP 18: Telephone 00:13:00
  • การคุยโทรศัพท์
  • English Reborn Quiz 18 00:15:00
  • English Reborn EP 19: Giving advice 00:11:00
  • วิธีให้คำแนะนำ
  • English Reborn Quiz 19 00:15:00
  • English Reborn EP 20: Idioms and Slang 00:13:00
  • มาทำความรู้จักสำนวนภาษาอังกฤษกัน
  • English Reborn Quiz 20 00:15:00
  Profile Photo
  Greg Raymond
  1

  Students

  About instructor

  More courses by instructor

  © TALKNATIV. ALL RIGHTS RESERVED.
  X