Please complete and confirm your payment

Order not found. You cannot access this page directly.

หลังจากกด Submit ส่งสลิปหลักฐานการโอนเงินแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลตอบรับภายใน 1-2 นาที หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการชำระเงิน 

และท่านจะสามารถเข้าเรียนได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับอีเมลยืนยันอีกครั้งเพื่อเปิดใช้งานคอร์ส

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Line: @talknativ